NLA-region Nord (Nordland, Troms, Finnmark)
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Besøksadresse: Rønvikfjæra 5, seksjon 5, 2 etasje
8012 Bodø
Postadresse: P.B. 3008, 8086 Bodø
Mobil 975 24 201 (regionsjef Jens F. Irgens)
Mobil 400 91 426 (ass. regionsjef Torill Nybakk)
Mobil 952 33 354 (ledende instruktør Thomas Hansen)

NLA-region Midt-Norge (Nord-og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal)
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Vestre Rosten 114, 7075 Tiller
Tlf. 09652 (09 NLA)
Mobil 913 95 241 (regionsjef Elin Staveli)
Faks 72 50 50 39

NLA-region Øst (Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland)
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Besøksadresse: Holtervn. 24, 1448 Drøbak
Postadresse: P.B. 94, 1441 Drøbak
Tlf. 09652 (09 NLA)
Mobil 906 77 560 (regionsjef Ole Valen)
Faks 64 90 44 45

NLA-region Sør (Aust- og Vest-Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold)
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Besøksadresse: Dydens vei 18, 4838 Arendal
Postadresse: Sørlandets Sykehus Arendal, Serviceboks 605, 4809 Arendal
Tlf. 09652 (09 NLA)
Mobil 918 24 698 (regionsjef Arild Sørensen)
Faks 64 90 44 45

NLA-region Vest (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland)
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Besøks-/postadresse: Møllendalsveien 34, 5009 Bergen
Tlf. 09652 (09 NLA)
Mobil 906 55 915 (regionsjef Steinar Sellevold)
Faks 55 55 94 10

NLA-region Vest – avd. Stavanger
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Besøks-/postadresse: Fylkeslege Ebbelsgate 10, 4019 Stavanger
Tlf. 09652 (09 NLA)
Mobil 906 55 915 (regionsjef Steinar Sellevold)
Faks 51 53 80 59