Regionkontor

Stiftelsen Norsk Luftambulanse er organisert i fem regioner. Regionkontorene følger opp Stiftelsens aktiviteter i de ulike regionene.

NLA-region Nord (Nordland, Troms, Finnmark)
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Besøksadresse: Rønvikfjæra 5, seksjon 5, 2 etasje
8012 Bodø
Postadresse: P.B. 3008, 8086 Bodø
Mobil 400 91 426 (regionsjef Torill Nybakk)
Mobil 975 24 201 (ass.regionsjef Jens F. Irgens)

NLA-region Midt-Norge (Nord-og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal)
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Vestre Rosten 114, 7075 Tiller
Tlf. 09652 (09 NLA)
Mobil 913 95 241 (regionsjef Elin Staveli)
Faks 72 50 50 39

NLA-region Øst (Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland)
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Besøksadresse: Holtervn. 24, 1448 Drøbak
Postadresse: P.B. 94, 1441 Drøbak
Tlf. 09652 (09 NLA)
Mobil 906 77 560 (regionsjef Ole Valen)
Faks 64 90 44 45

NLA-region Sør (Aust- og Vest-Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold)
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Besøksadresse: Dydens vei 18, 4838 Arendal
Postadresse: Sørlandets Sykehus Arendal, Serviceboks 783, 4809 Arendal
Tlf. 09652 (09 NLA)
Mobil 918 24 698 (regionsjef Arild Sørensen)
Faks 64 90 44 45

NLA-region Vest (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland)
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Besøks-/postadresse: Møllendalsveien 34, 5009 Bergen
Tlf. 09652 (09 NLA)
Mobil 906 55 915 (regionsjef Steinar Sellevold)
Faks 55 55 94 10

NLA-region Vest – avd. Stavanger
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Besøks-/postadresse: Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 10, 4019 Stavanger
Tlf. 09652 (09 NLA)
Mobil 906 55 915 (regionsjef Steinar Sellevold)
Mobil 913 95 243 (ass.regionsjef Britt Ingrid Abrahamsen)
Faks 51 53 80 59