Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stiftelsen Norsk Luftambulanse er Norges største ideelle medlemsorganisasjon med 706 000 medlemmer. Målet er å redde liv og helse gjennom å styrke luftambulansetjenesten i hele Norge.

Stephen Sollid er luftambulanselege og har forsket på pasientsikkerhet.

Medlemmene sørger for at Stiftelsen årlig kan yte mange millioner kroner til å utvikle ny kunnskap bl.a. gjennom:

  • aktiv forskning
  • finne frem til bedre teknologi
  • vurdere nye helikoptertyper
  • vurdere behovet for flere helikoptre i beredskap
  • forbedre utdanningsprogrammene.